Pandemi Nedeni ile Acil Kabul Edilen Göz Ameliyatları

Sayın Türk Oftalmoloji Derneği Üyeleri

Tüm dünya COVİD-19 pandemisi ile çok önemli çok önemli bir sınav vermektedir. Hastalık ile ilgili bilgiler süratle değişmektedir. Derneğimiz de gittikçe yayılan hastalık nedeni ile üyelerimizi risklerden korumak ve güncel bilgileri sizler ile paylaşmak için girişimlerde bulunmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı ve çeşitli yurtiçi ve yurtdışı uzmanlık dernekleri COVİD-19 hastalığı nedeni ile elektif işlemlerin ertelenmesini, sadece acil işlemlerin yapılmasını önermektedir. 

Türk Oftalmoloji Derneği olarak üyelerimize hangi acil ameliyat ve girişimlerin yapılabileceği konusunda TOD Eğitim Birimleri ile temasa geçerek acil olan muayene,  ameliyat ve girişimleri belirlemesi istendi. 

İlişikte birimlerden gelen cevaba göre belirlenmiş acil ameliyat listesi sunulmaktadır. 

TOD MYK 

Glokom Birimi ile İlgili İşlemler

 1. Yüksek basınçla ve klinik bulgular ile beraber seyreden belirgin konjenital glokomlar,
 2. Medikal tedavi yada laser işlemleri ile kontrol edilemeyen ve hızlı progresyon gösteren, görsel kayba yol açacak açık veya kapalı açılı glokomlar,
 3. Yüksek basınç ile seyreden ve akut açı kapanmasına yol açan hİpermür kataraktlar,
 4. Glokom cerrahisi sonrasında gelişen ön kamara silinmesi, malign glokom gibi acil durumlar,
 5. Medikal tedaviye rağmen rahatlamayan ağrılı glokomlar

Kornea ve Okuley Yüzey Birimi ile ilgili İşlemler

 1. Kornea bütünlüğünü bozan durumlara müdahale (doku yapıştırıcısı, perforasyon onarımı, tektonik keratoplasti)
 2. Keratit ve kimyasal yanık tedavisinde cerrahi işlemler (amnion örtülmesi, çapraz bağlama, intrastromal enjeksiyon, tektonik keratoplasti)
 3. Travmatik hifema lavajı

KRCB birimi ile ilgili işlemler 

 1. Konjenital ve Pediyatrik katarakt 
 2. Fakolitik Glokom
 3. Fakomorfik Katarakt

Okuloplasik Cerrahi Birimi ile ilgili İşlemler 

 1. Optik sinir kompresyonu yapan tüm acillerde (travma, kanama, Hematom, tümör/kitle, Graves vb durumlara bağlı) orbita Dekompresyonu
 2. Görme fonksiyonlarında ani/hızlı kayıpla ilerleyen ve medikal tedaviye cevap vermeyen idiopatik intrakraniyel hipertansiyon papilödeminde optik sinir kılıf dekompresyonu
 3. Göz fonksiyonlarının geri dönüşümsüz bozulduğu ve göz bütünlüğünün tamamen kaybolduğu durumlarda eviserasyon/enükleasyon
 4. Kas sıkışmasına (entrapment) neden olan veya geç onarıldığında kesin enoftalmiye neden olacak blow-out yaralanmaları
 5. Onarılmadığında ciddi açıkta kalmaya (ekspojura) neden olacak kapak defektleri
 6. Onarılmadığında kalıcı hasara neden olacak boyutta punktokanaliküler travmalar
 7. Yüz felci veya başka bir sebeple ciddi açıkta kalma keratopatisine neden olacak durumlarda tarsorrafi
 8. Bebek/çocuk hastalarda aksın tam kapanmasına neden olan ve düzeltilmediğinde erken kesin amblyopiyle sonuçlanacak konjenital ptozis
 9. Hızlı büyüme gösteren, 10mm den büyük ve göz, orbita tutulumu yapması ya da metastaz potansiyeli yüksek kapak tümörleri

Okuler Onkoloji Birimi

 1. Malignite düşünülen tüm oküler onkoloji hastaları

OTM Birimi ile İlgili İşlemler

 1. Perforan Glob Yaralanmaları
 2. Perforan Glob Yaralanmalar
 3. Göziçi ve Orbitaiçi Yabancı Cisimler
 4. Kapak ve Lakrimal Sistem Laserasyonlar
 5. Kimyasal Yanıklar ve İlişkili Durumlar
 6. Göz Yaralanması ve İlişkili Durumlar

Tıbbi Retina Birimi

 1. Retina yırtığı, retina dekolmanı 
 2. Endoftalmi
 3. Akut retinal nekroz
 4. Temporal arterit şüphesi
 5. Retinal arter tıkanıklığı
 6. Prematür retinopatisi
 7. İntravitreal enjeksiyon gereken tek gözlü hastalar

Uvea Behçet Birimi ile İlgili İşlemler 

 1. Endojen Endoftalmiler

Vitreoretinal Cerrahi ile İlgili İşlemler 

1-Muayeneler:

 • Işık çakması ve sinek uçuşması şikayeti
 • Ani görme kaybı şikayeti
 • ROP muayenesi

2-İşlemler

 • Retina yırtığı lazeri
 • ROP için lazer ve/veya intravitreal enjeksiyon

3-Retina Cerrahileri

 • Retina dekolmanı
 • Endoftalmi
 • Göz travmaları (açık, kapalı, GİYC)
 • Tek gözlü vitreiçi kanamalar
 • Yoğun makular subretinal hemoraji
 • Expulsif hemoraji
 • Yüksek GİB ve vitreiçi lens materyali
 • Expoze veya infekte skleral buckle veya implant
 • Tek gözlü hastada yeni gelişmiş makula deliği
 • ROP Cerrahisi