Göz Hekimleri İçin Önemli Coronavirus Güncellemesi, 6 Mayıs 2020


COVID-19 hastalığı ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Pandemiye sebep olan bu son derece bulaşıcı virüs ve yaptığı hastalık hakkında her gün yeni bilgiler gelmekte ve korunma ve tedavi algoritmaları devamlı güncellenmektedir. American Academy of Ophthalmology sitesinde 6 Mayıs 2020 tarihli en son güncellenen yazısını daha hızlı anlaşılması için tercüme ettik ve sizlere sunuyoruz.

Akademi, daha önce 2019-nCoV adıyla bilinen ciddi akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak adlandırılan yeni koronavirüs ile ilgili oftalmolojiye özgü önemli bilgileri paylaşmaktadır. Oldukça bulaşıcı olan virüs, COVID-19 olarak bilinen ciddi bir solunum hastalığına neden olmaktadır.

SARS-CoV-2'ye maruz kalma olasılığı olan hastaları belirlemek için sormanız gereken sorular.

• Hastanızda boğaz ağrısı, ateş, yorgunluk, koku kaybı veya solunum semptomları var mı?

• Hastanız son 2 ila 14 gün içinde COVID-19 pozitif olan biriyle temasta bulundu mu?

Şu anda COVID-19 salgını ile mücadele eden bölgelerde her bakılan hastanın SARS-CoV-2 ile enfekte olabileceğini varsayıp ona göre davranmak en güvenlisidir.

Poliklinikler ve Elektif Cerrahi

18 Mart'ta Akademi, tüm oftalmologları acil durumlar dışında her türlü tedaviyi derhal durdurmaya çağıran bir bildiri yayınladı. O zamandan beri bazı tesisler elektif cerrahilere kaldığı yerden devam etmek için hazırlanmaya başladılar.

Göz kliniklerinin yeniden açılması ve elektif göz ameliyatlarının devam etme kararı, Amerikan Cerrahi Üniversitesi ve diğer önde gelen tıbbi kuruluşlar tarafından hazırlanan taslakta belirtildiği gibi çok sayıda faktör göz önünde bulundurularak alınması gerekecektir. Bunlar arasında bölgedeki yeni vaka sayısı oranı ve COVID-19 testine ulaşılabilirlik en önemli maddeler olarak görülmektedir.

Elektif Oftalmik Muayenelerin Sürdürülmesine İlişkin Geçici Klavuz

Güvenli hızlı uygulanabilir bir test, FDA onaylı ve oldukça etkili bir tedavi ve / veya onaylı ve etkili bir aşı bulunana kadar, klinikler bekleme odalarında sosyal mesafeyi, hasta bekleme alanlarının sık sık ve titizlikle dezenfekte edilmesini, hasta ve hasta yakınlarının maske takmasını zorunlu kılmaya devam etmelidir. Bu da gelecekte klinik yoğunluğumuzun COVID-19 öncesi dönemdeki seviyesinden çok daha az olacağı anlamına gelmektedir. Ameliyathanelerde alınması gereken ek önlemler, vakalar arasındaki zamanı arttırarak yapılacak cerrahi vaka sayısını etkiler. Akademi, bu ve bunun gibi öngörülemeyen diğer konulara uyum sağlamak için normal faaliyetlere aşamalı olarak geçilmesini tavsiye etmektedir. 

Bazı eyaletlerde huzur evlerindeki hastalar için katarakt cerrahisi yapılmaya devam etmektedir ve evlerinden ayrılmış yaşlı insanlar için temel sağlık hizmetleri devam etmelidir. Katarakt cerrahisi, eğer kişinin araba kullanmasına ve çalışmasına engel oluyorsa, ilaçlarını uygun bir şekilde almasına mani oluyorsa, hastanın düşmesine sebep oluyorsa, fakomorfik glokom ve şiddetli anizometropiye sebep olmuşsa yarı acil olarak kabul edilir. Bu vakalar yakın zamanda ameliyat edilmelidir.

Akademi, rutin muayene ve ameliyatların devam etmesini düşünürken, aynı zamanda göz doktorları ve diğer sağlık personelleri için serolojik testlerin yapılmasının öneminin farkındadır. Ancak şimdilik test sonuçlarının yorumlanmasında hala dikkatli olunmasını önermektedir. Pandemiye yanıt olarak, mevcut FDA politikası, üretici firmaların SARS-CoV-2 antikorlarına yönelik serolojik testlerin pazarlamasına izin vermektedir. FDA, doğruluk ve güvenilirlik açısından bu testlerin çoğunun incelemesini henüz yapmamıştır.

Özellikle, Roche firması tarafından yapılan bir SARS-CoV-2 antikor testi,% 99.8 spesifite oranı ile ve soğuk algınlığı ile ilişkili diğer koronavirüslere çapraz reaktivite göstermeyişi ile FDA onayı aldı. COVID-19'un PCR onayından 14 gün sonra kullanıldığında, duyarlılık % 100 idi. Bununla birlikte, SARS-CoV-2'ye karşı humoral antikor cevabı tipik olarak enfeksiyonun 1-2 haftasında ortaya çıktığından ve enfekte olmuş bireylerin enfeksiyonun başlangıcından itibaren 5 hafta boyunca virüs saçtığı için pozitif serolojisi olan bir kişi hala virüs saçıyor olabilir ve bu nedenle hastalara ve iş arkadaşlarına bulaştırıcı olabilir. Pozitif IgG yanıtının SARS-CoV-2 ile re-enfeksiyona ne derecede ve ne kadar süre boyunca direnç sağladığı da bilinmemektedir. Son olarak, COVID-19 prevalansının düşük olduğu bölgelerde, pozitif seroloji test oranı artar ve daha önce pozitif bir RT-PCR yoksa, bu pozitiflik önceki asemptomatik enfeksiyonu yansıtmak yerine bir test hatası olarak yorumlanacaktır.

Hastaları Randevularını Planlarken veya Muayenede Önerilen Protokoller

• Ofis veya kliniğinizin mevcut fiziksel düzeni izin verirse, randevuya gelen hastalara bekleme odasına girmeden önce ateşi ve solunum yolu hastalığı olup olmadığı ve kendisinin veya bir aile üyesinin son 14 gün içinde yüksek riskli bölgelere seyahat edip etmediği sorulmalıdır. Her iki soruya da evet yanıtı verirlerse, eve gönderilmeli ve aile hekimleriyle konuşmaları söylenmelidir.

• Bekleme odasını olabildiğince boş tutun, oturan hastalara birbirlerinden en az 2 metre uzakta olmalarını tavsiye edin. Mümkün olduğunca riskli olabilecek hastaların vizitlerini en aza çekmeye çalışın.

• Slit lamp bariyerlerinin veya nefes kalkanlarının kullanılması, virüse karşı ilave bir koruma sağlayabileceği için önerilmektedir. Bununla birlikte, özellikle bariyerin hasta tarafındaki yüzeyinin kontaminasyonu, diğer hastaların veya personellerin bu yüzeylere teması sonucu bulaşmalara yol açabileceğinden önemlidir. Ev yapımı bariyerlerin sterilize edilmesi daha zordur ve kontaminasyon kaynağı olabilir. Genel olarak, ekipmanların dezenfektanlarla dikkatlice temizlenmesi ve öksürme, hapşırma veya grip benzeri semptomları olan hastaların muayene sırasında maske takmaları, bu bariyerlerden daha koruyucu olacaktır.

• Virüs bulaşma riskini daha da azaltmak için, göz doktorları, hastalarını slit-lamp muayenesi sırasında mümkün olduğunca az konuşmaları konusunda uyarmalıdır.

• Muayene sırasında hastalar cerrahi maske takmalı, göz doktorları ise cerrahi maske ve koruyucu gözlük kullanmalıdır. Koruyucu gözlük kullanımı bazı durumlarda Akademi tarafından pratik bulunmamaktadır ve yeni veriler ortaya çıktıkça bu durum tekrar gözden geçirilecektir.

• Bölgenizdeki COVID-19 prevalansına bakılmaksızın, hastaya fiziksel yakınlık gerektiren (örn. intravitreal enjeksiyon, lateral tarsorafi) her türlü işlem için, Akademi hastalara cerrahi maske takılmasını ve doktorun hem cerrahi maske hem de koruyucu gözlük takılmasını önermektedir. Eğer mümkünse N95 maskeler cerrah için daha uygun olur. CDC'nin N95 maskelerinin uzun süreli kullanımı ve / veya yeniden kullanımı hakkındaki önerilerine uyulmalıdır.

• SARS-CoV-2 enfeksiyonu için yapılan testler sporodik ve semptomlara yönelik yapıldığından ABD'deki SARS-CoV-2'nin gerçek bölgesel prevalansları çoğunlukla bilinmemektedir. Bu nedenle, aerosolize virüs oluşturabilen cerrahi prosedürler için, asemptomatik hastalara ameliyat öncesi test (RT-PCR) ve ameliyathane personeli için N95 maskelerinin (ve göz korumasının) kullanılması önerilir. Genel anestezi gerektiren vakalarda, entübasyon / ekstübasyon sırasında N95 maskesi takmayan personellerin ameliyat odası dışında kalmalıdır. Monitarizasyon ve sedasyon altında yapılan aerosolize olmayan prosedürler için hastaya cerrahi maske takması yeterlidir. Hastaya uzun süre yakın temas gerektiren durumlarda cerrah, mümkünse N95 maskesi takmalıdır.

• Oftalmologlardan giderek COVID-19'dan iyileşen veya iyileşmekte olan hastalara ofis tabanlı prosedürleri yapmaları istenecektir. Viral saçılma uzayabildiğinden (bir çalışmada 37 güne kadar), acil durumlar dışında COVID-19 tanısı 6 haftadan azsa, tedavi öncesi hastalar için tekrar test (nazofaringeal swab üzerinde yapılan RT-PCR) önerilir. Tekrar SARS-CoV-2 testi pozitifse, hastaya cerrahi maske takılmalıdır. Göz doktoru, koruyucu elbiseye, eldivenlere ve koruyucu gözlüğe ek olarakcerrahi maske yerine N95 maskesi takmalıdır.

Oftalmoloji hastalarının triyajı için güncellenmiş geçici rehber

*: standart önlemler: el hijyeni, öksürük görgü kuralları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, çevre yüzeylerin dezenfektanla temizlenmesi gibi tüm hasta muayenesinde geçerli olan minimum enfeksiyon bulaşma önleme tedbirleri

*: standart önlemler: el hijyeni, öksürük görgü kuralları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, çevre yüzeylerin dezenfektanla temizlenmesi gibi tüm hasta muayenesinde geçerli olan minimum enfeksiyon bulaşma önleme tedbirleri

Çevresel Temizlik Ve Dezenfeksiyon Önerileri

Her hastadan sonra odalar ve aletler iyice dezenfekte edilmelidir. 

Görme alanı cihazı gibi hassas tanı araçlarının dezenfeksiyonu ilgili firmanın rehberliğinde yapılmalıdır. 

Yüzeyleri temizlerken ve dezenfekte ederken tek kullanımlık eldivenler giyin ve kullandıktan sonra eldivenleri atın.

COVID-19'a özgü dezenfektanlar için güncel CDC önerileri;

Seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu (4 litrelik suya 5 yemek kaşığı çamaşır suyu)

En az %70 alkol içeren alkol çözeltileri

SARS-CoV-2'ye karşı kullanım için şu anda önerilen yaygın EPA tescilli ev dezenfektanları arasında Clorox marka ürünler (örn. Dezenfekte edici mendiller, çok yüzeyli temizleyiciler), Lysol marka ürünler (örn. Profesyonel dezenfektan spreyleri). EPA, benzer virüslerin verilerine dayanarak COVID-19'a karşı etkili olması beklenen antimikrobiyal ürünlerin listesini sunar. (a full list of antimicrobial products)

Görme Alanı Cihazını Temizleme (YENİ)

Görme alanı cihazı gibi hassas tanı araçlarının dezenfeksiyonu ilgili firmanın rehberliğinde yapılmalıdır. Zeiss, görme alanı muayeneleri sırasında Humphrey perimetrine nasıl davranılacağına dair klavuzunu güncelledi ve hastanın yüzünü koyduğu kısmın nasıl temizleneceğini gösteren başlangıç klavuzunu yayınladı. Diğer firmalar da web sitelerinden veya eğitim materyallerinden benzer klavuzlar yayınlayabilirler. Dezenfeksiyon sırasında aerosolizasyon olabileceğinden, personelin görme alanı cihazını temizlerken cerrahi maske ve koruyucu gözlük takması önerilir.

Çeviren ve Düzenleyen: Dr. Nihat Sayın