COVID-19 Enfeksiyonu Enkübasyon Döneminde Yapılan Cerrahi Müdahale Ne Derece Güvenlidir?

COVID 19 enfeksiyonunun enkübasyon döneminde cerrahi müdahale gereken olgulara nasıl yaklaşmamız gerektiği sorusuna cevap arayan önemli bir makale geçtiğimiz haftalar içinde etki faktörü yüksek bir bilimsel dergi serisi olan Lancet’te yayımlandı. Çin kaynaklı, çok merkezli bu retrospektif çalışmada COVID-19 enfeksiyonu enkübasyon döneminde cerrahi müdahale uygulanan 34 hastanın takip sonuçları incelenmiş. Yirmisi kadın olan hastaların medyan yaşları 55 yıl. Uygulanan cerrahi işlem zorluk derecesi Seviye 1 (tek hasta var-memede kitle operasyonu uygulanmış) ile seviye 4 (yine tek hasta var, laparoskopik radikal gastrektomi uygulanmış) arasında değişiyor. Çoğunluk vakanın cerrahi işlem zorluk seviyesi 2 ile 3 arasında dağılmış. Olguların hiçbirine oküler cerrahi müdahale uygulanmamış. Olguların en genci 21, en yaşlısı ise 84 yaşında. Komplikasyonsuz geçen cerrahi müdahalelerden kısa bir süre sonrasında olguların tümünde göğüs BT’si ile gösterilen pnömoni gelişmiş. Cerrahi müdahale sonrası hastaların %91.2’sinde ateş, %73.5’inde yorgunluk, %52.9’unda kuru öksürük tespit edilmiş. Hastalığın seyri sırasında olguların 15’inde (%44.1) yoğun bakım gereksinimi ortaya çıkıyor ve bu olgulardan 7’si (%20.5) kaybediliyor. Yoğun bakım gereken olguların, gerekmeyen olgulardan daha yaşlı olduğu tespit edilmiş. Ölen olguların hepsinde seviye 3 cerrahi müdahale uygulanmış ve bu olguların yaşları 34 ile 83 arasında değişiyor. Takiplerin gayet yeterli bir şekilde dokümante edildiği bu çalışmada yazarlar COVID-19 teşhisi konmuş asemptomatik hastaların cerrahi müdahale sonrası ölüm oranlarının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekmişler.


Kaynak

1.Lei S, Jiang F, Su W et al. Clinical characteristics and outcomes of patients undergoing surgeries during the incubation period of COVID-19 infection. EClinical Medicine Lancet. Article in Press, April 4, 2020.


Hazırlayan: Dr. Hakan Özdemir