COVID-19 Salgını Sırasında Povidon İyot Burun Spreyi ve Gargara Kullanımı Sağlık Çalışanlarını Koruyabilir ve Çapraz Enfeksiyonu Azaltabilir.


Povidon-iyot (Pİ), klorheksidin ve benzalkonyum klorür gibi yaygın olarak kullanılan diğer antiseptik ajanlardan daha yüksek virüsidal aktiviteye sahiptir. Son yirmi yılda SARS-CoV, 2002–3 ve MERS-CoV, 2012–13 salgınlarına neden olan koronavirüslere karşı in vitro olarak aktif olduğu gösterilmiştir.

COVID-19 hastalarında nazal inhaler veya gargara olarak düzenli kullanılabileceği gibi, pandemi sırasında COVID 19 hastalarının ağız / burun çevresindeki prosedürleri uygulamadan önce sağlık çalışanları tarafından da kullanılmalıdır.

Pİ gargarası, yaygın kullanımdaki diğer gargara antiseptik ajanlarla karşılaştırıldığında çok iyi tolere edilir. On yıllarca süren klinik kullanımda Pİ'un güvenlik profili sağlam bir şekilde belirlenmiştir.

Piyasada genel olarak %10’luk şekillerde bulunduğundan mümkünse steril su (ya da serum fizyolojik) ile 1/20 oranında seyreltilerek %0.5’lik düşük konsantrasyonları hazırlanabilir.

Uygulama metodu:

1.      Adım – tanımlanan gruplardaki tüm hastalar / sağlıkçılar için: %0.5 Pİ çözeltisi, her bir burun deliğine, 0.3 ml'lik bir dozda, tercihen bir atomizasyon cihazı  ile (2 sprey). Diğer burun deliği tıkanır ve kişinin bilinci açık ise, atomizasyon / damlatma sırasında yavaşça nefes alır.


2.      Adım – bilinci açık hastalar ve sağlıkçılar: %0,5'lik çözeltinin 9 ml'si ile ağız boşluğuna alınır ve gargara olarak kullanılır. Çözeltinin ağız boşluğu boyunca 30 saniye boyunca dağıtılmasına ve daha sonra tükürmeden önce hafifçe gargaraya veya boğazın arkasında 30 saniye daha tutulmasına dikkat edilir.

         – bilinci kapalı hastalar. Bir ağız bakımı süngeri ya da benzeri bir madde, 2 ml % 0.5 Pİ içine batırılır ve tüm oral mukozal yüzeylerin etrafı dikkatlice silinir.


Veriliş zamanı:


Onaylanmış / şüphelenilen COVID 19 için hastaneye yatırılan hastalar ve bakımlarıyla uğraşan sağlık çalışanları: Hastalar için her 6 saatte bir ve sağlık çalışanları için günde dört kereye kadar (en fazla iki saatte bir) 1. ve 2. adımlar gerçekleştirilmelidir. Sağlık çalışanları için, 1. ve 2. adımlar hasta(larla) temas etmeden önce ve tekrarlanan temas durumunda 2-3 saatte bir, günde 4 defaya kadar önerilir.


Diş hekimliği / ağız cerrahisi, KBB muayenesi, tedavisi, endoskopi, bronkoskopi ve ağız veya buruna yakın diğer işlemler yapılacak hastalar: Hasta muayene / tedaviden önce 1. ve 2. adımlardan geçmelidir. Prosedürü yürüten veya yakındaki sağlık çalışanları da hasta ile temastan önce 1. ve 2. adımları uygulayıp birden fazla hasta görülüyorsa, günde 4 defaya kadar 2-3 saatte bir tekrarlamalıdır.


Çeviren ve Düzenleyen: Dr. O. Murat Uyar


https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=014117064098126093068100026079007069057020066 0180530530811030990941261140751240060931000570620110270300180710040001070010890060 5103501108702912710109810212009510512206100103108911600011307606408402302401908512 7116025087024025122075070007008074102072002&EXT=pdf Çeviren: Dr. O. Murat Uyar