Geçtiğimiz Hafta İçinde Yapılan Koronavirüs Toplantılarından Kesitler


İnfeksiyon Dünyası Toplantısı (31.03.2020)

Prof.Dr.Serhat Ünal, Prof.Dr.Ateş Kara

 

 

- Virüsle karşılaşan kişilerde antikor oluşuyor. Erken dönemde reenfekte olmaktan koruyor.

- Fakat Covid geçirenin, tekrar geçirdiği de görüldü. Antikorlar birkaç ay koruyor diye yorumlanabilir.

- Pasif antikor çalışmaları gelecek vadediyor.

- Tedavi protokolüne Oseltemavir eklenmesinin sebebi: Influenza B de etken olabilir

- Pratik tedavi: Covid: Evden takip için:

1) GD iyi, altta yatan hastalık yok, yaşı genç hasta

2) İzolasyona uyum sağlayabilecek hasta olmalı

3) Evde yaşlı kişi ve kronik hastalığı olan kişi olmamalı

Evde tedavi: Klorakin Tedavisi. Başta yüksek dozla başla

Hastanede: Yatış endikasyonu varsa; Klorakin + Akc. Bulgusu varsa Azitromisin

Bu tedavide qt uzaması olabilir. EKG

- Hastanın kliniği hızlı ilerliyorsa takip ne varsa> 30/dk, oksijen saturasyonu <90 ise ve BT bulgusu da varsa Favipravir başlanabilir. Erken dönemde başlamak semptom süresini kısaltır

- Klorokin + Favipravir ve/veya kaletra birlikte kullanımı önerilmiyor

- Bu dönemde pnömokok aşısı yapılabilir riskli gruba. Ama az hasta olan ortamda yapılmalı. - - Sekonder bakteriyal enfeksiyon nadir görülüyor.

- Lenfopeni ve D- dimer değişikliği varsa: Risk 

- Anne sütünde virüs hiç tespit edilememiş.

- Anne sütü bebeklere verilebilir diye düşünülüyor.

- Yeni doğanda, Covid (+) olsa bile risk düşük

- N95 maske ile anne emzirebilir. Öneri bu yönde.

- Klorokin ile başla, Akc bulgusu varsa Azitro ekle. Ağırlaşırsa kes ve Favipravir başla. Bulunabilirse erken dönemde Favipravir öneriliyor.

- Coronavirüsün mutasyona uğrama ihtimali düşük

- İtalya %11 mortalite, %12 İspanya mortalitesi.

- Profilaksi : Çalışmalar var. Henüz net değil. Ama riskli bir temas olduysa direkt olarak Hq tedavisi başlanabilir. Çin de profilaktik olarak kullanmıyorlar.

- Hasta maske takıyor muydu? Bu riski ciddi oranda azaltıyor.

- ACE inh.lerinin kullanılması, Covid riskini artırmıyor. (ACE reseptör blokörü)

- Hızlı antikor testi: Klinik tablo oturduktan 5-6 gün sonra pozitiflik gelişir.

- Antikor pozitifliği %100 bağışıklık anlamına gelmez. Kısa bir süre korur ama uzun süre korumadığı gösterilmiş.

- 3 köpek 1 hediye bulaştı. Sahiplerinden, evcil hayvanlara geçti. Ama hayvanlarda hastalık oluşturmadı.

- Klorakin, 7 günden uzun vermenin bir anlamı yok.

-Toplum uyumumuz iyi olursa 2,5-3 aya normale döneriz. Olmazsa daha da uzayacak.

-Klorakin, post exporuse kullanılabilir.

- D vitamini enfeksiyon öncesi ve sonrasında kullanılabilir. Viral enfeksiyonları önler (genel olarak).

-Azitromisin yerine klaritromisin olmaz. Azitro + Hq beraber additif etkisi var.

-Ateş kontrolü: Parasetamol öncelikli

            : İbuprofen tartışmalı

 

 

KLİMİK TOPLANTISI (31.03.2020)

 

-Radyoloji;

- BT ile hastanın prognozu arasında korelasyon var denebilir.

- Hasta asemptomatik olsa da BT bulguları olabilir.

- BT bulguları 6-11 günlerde zirveye ulaşıyor.

- Taburculukta da BT bulguları tam olarak düzelmemiş oluyor.

- İlk 5-6 günde BT de %84 duyarlılık, sonraki günlerde %90 üzeri

- Rady bulgularla mortelite arasında korelasyon var (BT)

- BT bulguları genelde periferik yerleşimli.

- Hafif semptom olsa da, BT bulgusu tipik olarak görülebilir.

- BT, PCR’den daha erken tanı koydurur.

- BT’de de yaygınlık mortalite göstergesi olabilir.

 

 Klinik;

- Klinik en sık ateş, öksürük, nefes darlığı genelde. Ama sadece öksürük ile de gelebiliyor.

- Anosmi ve tat almama belirtilerden bazıları.

- %10-20 süper enfeksiyon olabilir.

- %80 i YBÜ gerektirmiyor.

- %20 ARDS gelişiyor.

- %2-25 viral enfeksiyon

- ALT- AST artışı %10

- Ölüm nedenleri: %53 solunum yetmezliği

                : %33 solunum + kalp yetmezliği

- Bunlar negatif prediktif parametre; D- dimer artışı, Lökopeni, CRP artışı ve lenfopeni olabilir.

- Ferritin artışı. LDH artabilir. PT, PTZ, Troponin T artabilir. ALT-AST artabilir.

- Ateş, kuru öksürük, solunum sıkıntısı olmamasına rağmen BT bulgusu (+) olabilir

- Erkekler de ölüm daha sık

- Mortelite risk fakt.: HT, KHV, DM

-İlaçlar;

       Remdesivir: Orta-ağır olgularda. Ebola’da kullanıldı.

                  : Türkiye’de yok.

       Klorokin   : İlk doz 400 mg yükleme, sonra 200 mg

                  :Epilepsi ve porfiri hastalarında kullanılmamalı  

                 :Favipiravin: Başlangıçta yüksek doz

 IL-6 Antagonistleri: Tocilizumab: T hücre aktivasyonunu engeller. Bu da sitokin fırtınasını önler.

-Steroid: Önerilmiyor. Bronşit astım olanlarda belki kullanılabilir.

-Vitamin C: Mortaliteyi azaltmaz. Zaten depolamaz.

- Hemogram, PT/ INR, PTT, fibrinojen, d-dimer, ferritin, KCFT, trigliserit, CRP bak pozitif hastaya.

- Antiviral tedavi geç başlanırsa, tedavi başarısı düşük olur. Erken tedavi başlamak şart.

- Statin kullanımı: ABD’de öneriliyor. Atorvastanin

- Romatoloji hastalarında Hq kullanan ama pozitif gelen birçok Covid pozitif hasta var. O yüzden profilaksi tartışmalı.

- Kaletra ile ilgili negatif yazılar da var. Çinliler kullanıyor. Tartışmalı.

- Favipravir değerli. Erken aşılamada başlandığında daha etkili.

- Tocilizumab, IL-6 inh. Sitokin fırtınasını durdurabilir.

- Myocard tutulumu olabiliyor. Troponin T yüksekliği bunu gösterir.

- Hasta o yüzden solunum yetmezliği ve kalp yetmezliği ile ex olabiliyor. Ölüm sebebi olarakKardiak arrest 2.sırada yer alıyor, solunum yetmezliğinden sonra. Nörolojik tutulum da olabiliyor. 

- Hem azitro hem Hq beraber kullanımı qt uzaması ihtimalini arttırıyor. Bu tedaviye Kaletra da eklenirse risk çok yüksek.

- Bu hastalara başta profilaktik antibiyotik kesinlikle önerilmemeli.

- Antibiyotikler ek olarak önerilmemeli.

- Enfluvir aynı zamanda, Covid’e de etki ediyor. Sadece influenza için vermiyoruz.??

 

 

KLİMİK – ÇİN DENEYİMİ TOPLANTISI (02.04.2020)

Prof.Dr.Alpay Azap, Prof.Dr.Ateş Kara

 

 

- Çin’de mortalite: %1,07

- Lab: LDH, KCFT, D-d,mer

- Tanıda PCR + IgM + IgG beraber kullanıyorlar.

- 4 faza ayırıyorlar hastalığı

- Pozitif hastalarda IL-6, Ferritin, Fibrinojen artışı dikkat çekiyor

TEDAVİ

-Kaletra: Standart tedaviye göre herhangi bir üstünlüğü görülmemiş. ? Tartışmalı, uzlaşı yok

-Remdesivir: Daha üstün

-Tociluzumab:

-Profilaksi: Klorokin kullanılmıyor ve önerilmiyor.

-Rapid Antigen ve Antikor Test:

-Maske: N95: Tehlike olan servislerde

      : İyi El yıkama ile beraber cerrahi maske kullanılırsa yeterli

      : Öksürük: Kuru öksürük: Açık renkli sekresyon görülebiliyor

: Sekonder bakteriyel enfeksiyon çok az. Antibiyotik vermiyorlar

      : Gençlerde tedavi vermeden izlem. Gebelerde de öyle genelde

      :Favipravir: Erken başlarsa en değerli. Tüm tedaviler için erken başlamak önemli

-Kaletra’yı erken başlarsa etkinlik var gibi (Wuhan doktorlarının deneyimi)? Etkin sonuç aldıklarını söylüyorlar.

- Sağlık çalışanları aileleri ile evlerini ayırmış

-PCR dışı testler tanı amaçlı kullanılmamalı

 

 

Uzm.Dr.Şafak Göktaş

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

02.04.2020