İngiltere'deki COVID 19 Tedbirleri Rehberliğinde, Üç Büyük Göz Hastanesinde Oftalmoloji Alanında Çalışanlara Yapılan Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Survey of ophthalmology practitioners in A&E on current COVID-19 guidance at three Major UK Eye Hospitals. Eye (Lond). 2020 Apr 7. doi: 10.1038/s41433-020-0857-5. Minocha A, Sim SY, Than J, Vakros G.

Avrupa’da birçok ülkede sağlık çalışanları COVID-19 yönetiminde hastane organizasyonlarının iyi olmaması ve kişisel koruyucu ekipmanın yetersiz olmasından kaynaklanan problemler yaşamaktadır. Minocha ve ark.nın bu çalışmasında İngiltere’de Moorfields Göz Hastanesi, Western Göz Hastanesi ve Manchester Royal Göz Hastanesi’nde çalışan oftalmologlar, hemşire, optometrist ve sağlık teknisyenlerine yönelik COVID-19’a yakalanma riski, COVID-19 hastalarını teşhis etmede kullanılan İngiltere Halk Sağlığı Kılavuzlarının anlaşılabilirliği, kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı konusundaki bilgileri ve hastaların yönetimi konusunda aldıkları eğitimi sorgulayan bir anket yapılmış. Anketi 80 doktor, 11 optometrist, 8 hemşire ve 1 sağlık teknisyeni tamamlamış.

Katılan bireylerin %80’i çalışma esnasında COVID-19 bulaş riskinin yüksek olduğunu, %55’i kılavuzların yetersiz olduğunu ve %79’u kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda eğitim almadıklarını belirtmiş. Katılımcıların çoğu kılavuza güvenmediklerini, çünkü bu kılavuzlarda acillerde çalışan göz hekim ve sağlık çalışanlarının rutin olarak KKE kullanmalarına gerek olmadığının yazıldığı ve yakın temasla (1 m.den daha yakın) yapılan muayenelerde de (biyomikroskopik muayene 20-30 cm) yeterli açıklama yapılmadığı ve göz koruma, uzun kollu tek kullanımlık önlük ve FFP3 önerilmediği bildirilmiş. Bunun üzerine göz hastaneleri koruma amaçlı tüm biyomikroskoplarda asetat kalkanı kullanmaya başlamışlar ve sağlık çalışanlarına da FFP3 sağlamışlar. Sonuç olarak yazarlar korunma stratejilerinin üzerinden bir kez daha geçilmesinin bulaşı engelleyeceğini ve hayat kurtaracağını belirtmişlerdir.

https://www.nature.com/articles/s41433-020-0857-5#ref-CR3


Bu makaleden görüldüğü gibi İngiltere gibi ekonomik olarak kuvvetli bir ülkede bile COVID-19 konusunda erken dönemde gerekli hazırlıklar yapılamamış ve göz branşında çalışan sağlıkçıların çoğuna eğitim verilememiş ve koruyucu ekipman sağlanmamıştır.

Hazırlayan: Dr. Banu Bozkurt