The New England Journal Of Medicine'dan Seçmeler

Covid-19’da Kardiyovasküler Hastalık, İlaç Tedavisi ve Mortalite

Mandeep R. Mehra ve Diğerleri

Covid-19 tanısı ile hastanede yatmakta olan 8910 hastanın verileri analiz edildi. Kardiyovasküler hastalık varlığının hastane içi ölüm riskinde artış ile ilişkili olduğu tespit edildi. Anjiyotensin-dönüştürücü enzim inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokörlerinin kullanımı, hastane içi ölüm riskinde artış ile ilişkili bulunmadı. Makaleyi okuyun.


BAŞMAKALE

Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi İnhibitörleri ve Covid-19 

John A. Jarcho and Diğerleri


Genç hastalarda Covid-19 Başvuru Şikayeti Olarak Büyük-Damar İnmesi

Thomas J. Oxley ve Diğerleri

Yazarlar, hastaların Covid-19 semptomları varlığı veya yokluğu da dahil olmak üzere klinik bulgularını bildiriyor. Mektubu okuyun.


Covid-19 Pandemisi Hakkında Sağlık Hizmeti Liderleri ve Klinisyenler Ne Diyor?

NEJM Catalyst Insights Konseyi

Konsey üyeleri, Covid-19’lu hastaların bakımı konusundaki kabiliyetlerinden büyük ölçüde emin fakat konu sağlık hizmeti sunumu olduğunda mevcut durum aşılmalı – üyeler, gelecek pandemilere daha iyi hazırlık, daha fazla telesağlık ve sanal sağlık hizmeti ve ödeme reformu çağrısında bulunuyor. Raporu okuyun.


Klorokin ve Hidroksiklorokin: Yeni Covid-19 Dünyasında Eski İlaçlar

George Sakoulas, Hana El Sahly, ve Richard T. Ellison III

Etkinlik ile ilgili limitli veri ve toksisite ile ilgili endişeler gözönüne alındığında, yazarlar kontrollü klinik deneylerle bu ilaçların karının potansiyel zararından fazla olduğu kanıtlanana kadar sözkonusu ilaçların Covid-19 tedavisinde kullanılmaması gerektiğine inanmakta. İlgili yazıyı okuyun.


Covid-19 Kısıtlamalarının Gevşetilmesi

Eric J. Rubin, Lindsey R. Baden, ve Stephen Morrissey

Dünya genelinde kısıtlamalar gevşetilmekte ve ekonomik faaliyetler yeniden başlatılmakta iken, editörler SARS-CoV-2’nin yayılımını sınırlama stratejilerini tartışıyor. Röportajı dinleyin. 


Sağlık Çalışanlarında Covid-19

Stephen G. Baum

Sağlık çalışanlarında Covid-19 duyarlılığı, belirtileri ve hastalığı önleme adımları ile ilgili ilk veriler MMWR ve JAMA’da yer alan üç erken çalışmada sunuluyor. Özeti okuyun. 


Enfeksiyon hastalıkları, Yoğun Bakım ve Göğüs Hastalıkları Camialarından Covid-19 Kılavuzları

Daniel D. Dressler

Dolaşan çok miktarda bilgi fakat az sayıda yayınlanmış tanımlayıcı çalışma mevcudiyetinde, Amerikan Toraks Derneği (ATS), Amerika Birleşik Devletleri Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) ve Yoğun Bakım Derneği (SCCM), Covid-19’lu hastaların yönetiminde kullanılacak geçici bir rehber hazırladı. Rehberi okuyun. 


COVID-19’un Bulaşıcılığı Presemptomatik Dönemde En Yüksek Olabilir.

Anthony L. Komaroff

Nature Medicine dergisindeki bir raporda, Wuhan, Çin’den araştırmacılar, modelleme kullanarak, en yüksek enfektivitenin semptom başlangıcından 2 gün önce olduğunu tahmin etmekte. Özeti okuyun.

Düzenleyen: Dr. Ekin Ece Oşkan, Dr. Feyza Önder