COVID 19 Sürecinde Hukuki Açıdan Kendimizi Nasıl Koruruz?

Değerli meslektaşlarımız,

Çin’in Vuhan kentinde çıkarak tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanmış ve tüm ülkeler tarafından çok ciddi önlemler alınarak durdurulmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde de aralarında üyelerimizin de bulunduğu tüm sağlık çalışanları canları pahasına bu salgınla mücadele etmektedirler. Üyelerimiz, hastane başhekimlikleri ya da il sağlık müdürlüklerince branş farkı gözetilmeksizin tüm hekimlerin ya acil ya da pandemi polikliniklerine görevlendirildiği bilgisini Derneğimize ulaştırmışlardır.


Mevcut poliçelerimizin, A.1 Sigortanın Konusu başlığı altındaki 6. paragrafı ‘kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin kapsar’ dediği için, yeni bir sözleşme gereği veya prim ödenmesi gerekli değildir. Ancak risk grubu 3 kabul edilen göz hastalıkları alanımız için, bu salgında koruma şemsiyesinin risk 4 grubu üzerinden ele alınması gereklidir.


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda bu salgınla mücadelede görevlendirilen tüm hekimleri kapsayacak bir değişikliğin yapılarak, olası bir riziko durumunda poliçenin risk grubu 4 üzerinden koruma sağlayacak bir değişikliğin yapılması yerinde bir düzenleme olacaktır. Derneğimiz hukuk danışmanları ile bu konuda meslektaşlarımız adına hukuki bir başvuru sürecini değerlendirmektedir.


Derneğimiz tüzel kimliğiyle bu süreci gözetirken, meslektaşlarımızın da bireysel olarak ele almaları gereken önemli ve yepyeni bir alışkanlık kazanması gereklidir. Bu süreçte hastalanan veya hastaları tarafından kendisine hastalık bulaştırıldığı iddiası ile yüzleşme riski bulunan meslektaşlarımız, ihmal iddiası taşıyan tazminat davası olasılığına karşı:

1.     Kendilerini ve hastalarını koruma konusunda ihmal iddialarını çürütmek için, önerilen biçimde   kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Nefes kalkanı, koruyucu gözlük ve maske kullanımı rutin göz muayeneleri için, kornea - konjonktivaya temas gerektiren işlemler için eldiven kullanımı gerekli görülmüştür.

2.     Muayene ortamının ve alanının bir bireyden diğerine (hasta veya sağlık çalışanına)  hastalık bulaştırmamak üzere dezenfeksiyonuna yönelik önlemlerini özenle sürdürmesi gereklidir. El ve göz ile temas eden yüzey ve aletlerin 1/10 oranında dilüe edilmiş çamaşır suyu veya % 70 alkol ile dezenfeksiyonu, her gerçek veya olası temastan sonra yapılmalıdır.

3.     Covid-19 hastalarının tanı ve takibinde görevlendirilen meslektaşlarımızın, bilim kurulunun önerdiği tanı ve tedavi rehberlerine uygun biçimde çalışmaları ve hasta güvenliğini sağlamaları gerekmektedir.Hazırlayan: Dr. Sait Eğrilmez