COVID 19 ve Kontakt Lens


Yeni koronavirüs SARS-CoV-2 ve yol açtığı COVID-19 hastalığı tüm dünya ile birlikte ülkemiz için de çok önemli ve hayati bir sağlık sorunu meydana getirdi. COVID-19’un geçişinin daha çok damlacık yolu ve temasla olduğu bilinmektedir. SARS-CoV-2, konjonktivaya da damlacık yolu ile veya el-göz teması ile bulaşabilir fakat COVID-19 hastalarının %0,8 gibi küçük bir kısmında konjonktival konjesyon gelişmektedir(1). Covid 19 hastalarında göz tutulumu nadir olduğu için oküler yayılım konusunda kısıtlı sayıda çalışma vardır ve bu dönemde göz koruması da önemini korumaktadır. SARS Cov 2 ile enfekte kişilerin gözyaşında yapılan çalışmaların çoğunda virüs gösterilememiştir(2,3). Buna karşılık 30 covid-19 hastasında yapılan bir çalışmada, konjunktiviti olan bir hastada virüs gösterilmiştir(4).

Yayılımı engellemek için sosyal izolasyon ve korunma son derece önemlidir. Bunun yanında el yıkama hijyeni, kirli eller ile göz-burun-ağız temasından kaçınılması ve sosyal mesafeye uyum büyük bir önem taşımaktadır.

Bu dönemde halen kontakt lens kullanan hastalarımızın alması gereken önlemler ve kısıtlamalar konusu da önem kazanmıştır. Kontakt lenslerin koronavirüs yayılımını arttırabileceği yönünde mevcut bilimsel bir veri bulunmamaktadır(5). Bu nedenle sağlıklı kişiler, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye maksimum önem vermek şartı ile kontakt lens kullanmaya devam edebilirler. Bununla beraber özellikle riskli ortamlarda kontakt lens üzerine kenarı da kapalı olan koruyucu gözlükler veya siperler kullanılması hem el-göz temasını hem de damlacık ve temas yolu ile oluşabilecek potansiyel kontaminasyonu engellemek açısından faydalı olabilir

Ülkemizdeki Covid 19 pandemisi sürecinde kontakt lens kullanımı ile ilgili hijyen kurallarına tam uyum da çok daha fazla önem kazanmıştır ve bu dönemde hastalarımıza temel bakım kurallarını tekrar hatırlatmamız faydalı olacaktır:

*Lens takılması ve çıkarılması öncesi su ve sabun ile en az 20 sn el yıkama sonrası temiz bir kağıt havlu ile el kurulanması şarttır.

*Öncelikle günlük kullan-at lenslerin tercih edilerek her akşam atılması 

*Kontakt lenslerin önerilen zamanda (Tercihen günlük, en fazla 2 hafta-1 ay) değiştirilmesi 

*Planlı replasman lenslerin her akşam çıkarılarak lens solusyonunda önerilen süre ile dezenfekte edilmesi ve lens kabı hijyenine özen gösterilmesi

*Grip veya nezle belirtileri ve ateş-öksürük bulguları varlığında kontakt lens kullanımının sonlandırılması 

*Gozde sulanma, kızariklik, ve capaklanma gibi sikayetler varsa lens takılmaması ve göz doktoruna danışılması önerilir.

*Gözlük kullanan hastaların da, viral etkenlerin gözlükler üzerinde diğer sert yüzeylerde olduğu gibi saatler/ günler boyunca canlı kalabileceği hakkında bilgilendirilmesi ve özellikle riskli ortamlarda gözlüklerini de dezenfekte etmeleri yönünde uyarılması faydalı olabilir.

Bu koşullara uyarak ve temel kontakt lens kullanım kurallari yani sira korona onlemlerine de dikkat ederek kontakt lens kullanılmasının güvenli bir yöntem olduğu düşüncesindeyiz. Bu konudaki gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız...

Sağlıklı günler dileklerimizle…

Kontakt Lens Birimi Yürütme Kurulu 


Dr .Sevda Aydın Kurna

Referanslar:

1- Guan, W.-J., Ni, Z.-Y., Hu, Y. et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. ([Epub ahead of print])N Engl J Med. 2020;Feb 28.

2- Seah IYJ, Anderson DE, Kang AEZ. Et al. Assessing Viral Shedding and Infectivity of Tears in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients. Ophthalmology. 2020 Mar 24.

3- Lan QQ, Zeng SM, Liao X, Xu F, Qi H, Li M. [Screening for novel coronavirus related conjunctivitis among the patients with corona virus disease-19]. Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2020 Apr 16;56(0):E009. doi:10.3760/cma.j.cn112142-20200322-00213.

4- Xia J, Tong J, Liu M, Shen Y, Guo D. Evaluation of coronavirus in tears and

conjunctival secretions of patients with SARS-CoV-2 infection. J Med Virol. 2020

Feb 26. doi: 10.1002/jmv.25725.

5-  Jones L, Walsh K, Willcox M, Morgan P, Nichols J. The COVID-19 pandemic: Important considerations for contact lens practitioners. Cont Lens Anterior Eye. 2020 Apr 3. pii: S1367-0484(20)30055-2. doi: 10.1016/j.clae.2020.03.012.