TOD Oküler Enfeksiyonlar Birimi Bilgilendirme Mesaji

Corona virus salgını hepimizin hayatına hızlı ve etkili bir giriş yaptı. Hepinizin bildiği gibi Covid-19 damlacık enfeksiyonu ile mukozalardan bulaş olan bir hastalık. Aerosol yolla konjoktival bulaşıcılığı da gösterildi ( Journal of Medical Virology Study, published in New England Journal of Medicine). Enfeksiyonu alanların %80 i özel bir tedavi gerekmeden iyileşirken 1/6 sı ciddi solunum problemi yaşamaktadırlar.

Hastalığı taşıyan ancak belirti vermeyen ya da basit grip bulguları ile seyreden olguların varlığı (%80 civarında) bilinmektedir. Göz muayeneleri sırasında hastalarımızla çok yakın temasta olmak durumundayız. Semptomsuz hastaların varlığı dikkate alındığında göz doktorlarının taşıdığı yüksek risk tartışmasızdır. Nitekim Wuhan’da Dr. Li WENLIANG resmen tanımlanmadan önce bu konuya dikkat çekmiş ve hatta bundan dolayı sorgulanmıştır. 34 yaşındaki Dr. Li Wenligang glokom nedeni ile tedavi ettiği semptomsuz hastasından aldığı enfeksiyonla ne yazık ki hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanlarından birisi olmuştur.

Sık el yıkama ve çevre yüzey temizliği gibi klasik korunma yöntemlerinin yanında tüm hastaları muayene ve tedavisi sırasında maske yanında koruyucu gözlük kullanmamın gereği tartışmasızdır.

Bu amaçla biyomikroskoba hasta ile hekim arasına bariyer oluşturacak çeşitli yöntemler de geliştirilmiştir. Bakınız:    https://youtu.be/pXm624pBDUM

Elektif vakaların ameliyatları açısından hastalar genellikle yaşlı hastalardan oluştuğundan ve eşlik eden komorbid haslatıklarının genelde varlığı nedeni ile yeniden değerlendirilmelidir. Poliklinik hizmeti açısından bekleme salonlarının düzenli havalandırılması ve sosyal mesafeyi koruyacak yoğunluğun üzerinde insan bulundurulmaması yönünden hastane yönetimi bilgilendirilmeli ve uyarılmalıdır.


Prof.Dr.Erdal Yüzbaşıoğlu

TOD Oküler Enfeksiyonlar Birim Başkanı