Türkiye'de Yeni Normal Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

EUROTIMES dergisinin son sayısında TOD Başkanının COVID -19 oftalmoloji pratiğine etkileri konusunda bir söyleşisi yayınlandı. Mart ve Nisan aylarında acil hastalar dışında hasta kabul etmediğini belirten Prof.Dr. Can haziran ayı ortalarında bekleme alanında hastalar arasında mesafeyi ve hasta randevuları arasındaki süreyi arttırarak tekrar hasta kabul edeceğini ifade etti. Teletıp'ın (Telemedicine) göz hastalıklarında konsültasyon amacıyla kullanılmasının daha uygun olduğunu düşündüğünü belirten Dr. Can, teletıpın medikolegal pek çok soruna yolaçabileceğine inandığını söyledi. COVID-19 pandemisinin esnasında, intravitreal enjeksiyonlarının sürdürülebilmesi konusunda zorlukların yaşanmasınında önemli bir sorun oluşturduğunu söyleyen Dr. Can, bir diğer önemli sorunun da oftalmoloji alanındaki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti. Türk Oftalmoloji Derneği'nin bu süreçte haftada iki kez webinar toplantılar düzenlediğini ve daha yaratıcı eğitim yöntemlerinin keşfedileceğine inandığını ifade etti.