Uluslararası Katılımlı COVID 19 ile Küresel Mücadele Başlıklı Sanal Toplantıdan Kesitler

28 Mart 2020 tarihinde uluslarası katılımlı (Çin, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya) sanal toplantıda tartışılan konulardan Prof. Dr. Kenan Hızel’in derlediği bilgileri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz.


1. İmmunologlar Anakinra (IL-1 inh)’nın IL-6 inh’den daha mantıklı olacağını belirtti,

2. Tüm katılımcılar steroidi düşük doz ve CPAP alma aşamasında önerdi, öncesinde veya sonrasında önermediler,

3. Çinli katılımcı Azitromisini immün modülatör etkisi için önerdi, Alman katılımcı itiraz etti,

4. Hidroksiklorikin için de benzer şekilde antiviral değil immünmodülatör etkisi nedeniyle kullanımında hemfikir olundu,

5. Çıkan sonuç profilakside Hidroksiklorokin anlamlı değil,

6. Azitromisin ve Hidroksiklorokin endikasyonu akciğer bulgusu ortaya çıktığı an geçerli, daha önce değil,

7. HIV de kullanılan proteaz inhibitorü Kaletra’nın etkin olmadığı belirtildi. Oseltamivir hiç gündeme gelmedi,

8. Tartışma kısmında Favipiravir ve Remdesivir dışındaki antivirallerin genel olarak etkisizliğinden bahsedildi,

9. İmmunoglobulin tedavisinin umut verici bir gelişme olduğu söylendi,

10. Kök hücre gündeme gelmedi,

11. Erken tanı tedavi ve önceden hazır olmanın çok önemli olduğu vurgulandı, İspanya aynen bizim korktuğumuz gibi tanı ve tedavide sorun yaşadığını söyledi,

12. Harekete geçmek için kılavuz ya da kanıt beklememeliyiz denildi, 

13. Herkesin kendi uygun gördüğü şekilde tedavi edebileceği vurgulandı,

14. Çinliler yoğun bakımdaki ağır olgularda hidrojen/oksijen karışımı kullandıklarını, hastalarının prone pozisyondan faydalandıklarını söyledi,

15. Fransa PCR duyarlığının düşük olduğunu ve tedavi başlamak için beklenmemesi ve güvenilmemesi gerektiğini söyledi,

16. Özellikle sağlık personeli ve prognoz için viral yükün öneminden bahsedildi,

17. Pek çok hastanın hastaneye gelmediği için tanı konamadığını söylendi,

18. İtalya yüksek mortaliteyi az test yapılmasına bağladı. Nisanın 2. haftasından sonra İtalya’daki vakaların azalmasını umuyor,

19. %70 hipertansiyon olmak üzere ölenlerin yarısında 3 komorbid faktör birden var. İtalya’da hastaların %40’ı evinde izleniyor, ancak evde oturan komorbid hastalar hastaneye geç başvuruyor,

20. Almanya sistemi iyi oturtmuş ve en güvenli olan ülke konumunda,

21. Astımlıların kullandıkları inhaler veya oral steroidi bırakmaması önerildi,

22. Ateş ve uzun süreli öksürük en sık yakınmalar,

23. Covid pozitifler en çok 50 yaş civarında,

24. Yoğun Bakımda antibiyotik büyük oranda gerekmiyor ve verilmiyor, 

25. İmmunologlar mekanizma bilinmediğinden steroid önermedi, daha hedefe yönelik ilaçlara yani biyolojik ajanlara ihtiyaç var şeklinde konuştular,

26. İbuprofenden herkes uzak durulması gerektiğini söyledi, 

27. Ağır olgularda düşük doz antikoagülanlar D-Dimer takibiyle herkes tarafından önerildi,

28. Hipertansiyon ilaçlarına aynen devam edilmesi önerildi,

29. Erkeklerde neden fazla olduğuna yönelik olarak ACE-2 reseptörünün X kromozomunda olmasıyla ilişkili hipotez üzerinde duruldu,