Yazılar

COVID-19 Retinopatisi

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız.COVID-19’un vücudun birçok farklı bölgesini etkileyebildiği ve oküler yüzey enfeksiyonuna sebep olabildiği bilinmektedir (1). Hastalığın etyopatogenezine baktığımızda SARS-CoV-2’nin solunum sisteminde ACE II (angiotensin-converting ...

The New England Journal Of Medicine'dan Seçmeler

Covid-19’da Kardiyovasküler Hastalık, İlaç Tedavisi ve MortaliteMandeep R. Mehra ve DiğerleriCovid-19 tanısı ile hastanede yatmakta olan 8910 hastanın verileri analiz edildi. Kardiyovasküler hastalık varlığının hastane içi ölüm riskinde artış ile ilişkili olduğu tespit ...

Göz Hekimleri İçin Önemli Coronavirus Güncellemesi, 6 Mayıs 2020

COVID-19 hastalığı ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Pandemiye sebep olan bu son derece bulaşıcı virüs ve yaptığı hastalık hakkında her gün yeni bilgiler gelmekte ve korunma ve tedavi algoritmaları devamlı güncellenmektedir. American Academy of Opht...