Yazılar

Eurotimes Dergisinin Coronavirüs ve Oftalmoloji Başlıklı Yazısı

Oftalmologlar kendilerini, sağlık çalışanlarını ve hastaları COVID-19’ dan korumak için neler yapabilirler?Yeni coronavirüs SARS-CoV-2’ nin Aralık 2019’ da ortaya çıkışı ve COVID-19 hastalığına sebep olması çok büyük bir uluslararası sağlık sorunu meydana getirdi.İlk ol...

TOD Oküler Enfeksiyonlar Birimi Bilgilendirme Mesaji

Corona virus salgını hepimizin hayatına hızlı ve etkili bir giriş yaptı. Hepinizin bildiği gibi Covid-19 damlacık enfeksiyonu ile mukozalardan bulaş olan bir hastalık. Aerosol yolla konjoktival bulaşıcılığı da gösterildi ( Journal of Medical Virology Study, published in...

Göz Hekimleri İçin Önemli Coronavirüs Güncellemesi, 24 Mart 2020

Değerli Meslektaşlarımız,COVID-19 hastalığı ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Pandemiye sebep olan bu son derece bulaşıcı virüs ve yaptığı hastalık hakkında her gün yeni bilgiler gelmekte ve korunma ve tedavi algoritmaları devamlı güncellenmektedir....

Göz Hekimleri İçin Korunma Prensipleri

Covid 19 pandemisinin başladığı ilk günden bu yana göz hekimlerinin hastalıktan etkilenme riskinin yüksek olduğu bilinmekte ve bunu engellemek için idari alınması gereken önlemler (poliklinik sayılarını azaltılması, elektif cerrahilerin durudurulması, enfeksiyon şikaye...