Yazılar

COVID 19 ve Kontakt Lens

Yeni koronavirüs SARS-CoV-2 ve yol açtığı COVID-19 hastalığı tüm dünya ile birlikte ülkemiz için de çok önemli ve hayati bir sağlık sorunu meydana getirdi. COVID-19’un geçişinin daha çok damlacık yolu ve temasla olduğu bilinmektedir. SARS-CoV-2, konjonktivaya da damlacı...

COVID-19 Pandemisi ve İntravitreal Enjeksiyon Uygulamaları

COVID-19 pandemisi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada olağanüstü önemli günlerden geçiyoruz. Göz hekimleri olarak, tanımlanmış acil işlemleri uygulama gayretindeyken, elektif işlemleri ise hastalarımızı, kendimizi ve diğer sağlık personelini korumak adına daha ileri ta...