Yazılar

Türkiye'de Yeni Normal Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

EUROTIMES dergisinin son sayısında TOD Başkanının COVID -19 oftalmoloji pratiğine etkileri konusunda bir söyleşisi yayınlandı. Mart ve Nisan aylarında acil hastalar dışında hasta kabul etmediğini belirten Prof.Dr. Can haziran ayı ortalarında bekleme alanında hastalar...

COVID-19 Sürecinde Oküler Alerji Tedavisi

Managing ocular allergy in the time of COVID‐19
Leonardi A, Fauquert JL, Doan S, Delgado L, Andant N, Klimek L, Bozkurt B
Allergy, First published: 13 May 2020 https://doi.org/10.1111/all.14361

COVID-19 Retinopatisi

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız.COVID-19’un vücudun birçok farklı bölgesini etkileyebildiği ve oküler yüzey enfeksiyonuna sebep olabildiği bilinmektedir (1). Hastalığın etyopatogenezine baktığımızda SARS-CoV-2’nin solunum sisteminde ACE II (angiotensin-converting ...